Sverige

Möten i Sverige

Ett startmöte hölls i Stockholm den 21 augusti 2014 i syfte att etablera det svenska nätverket, ge nödvändig information om projektets förutsättningar samt att organisera arbetet. Därefter sker ytterligare fyra möten under de kommande två åren.

Kommande möten


Genomförda möten