Sverige

Forum om New Urban Governance i Bryssel

Det första SEiSMiC forum genomfördes i Bryssel 20-21 april 2015 med ett 50-tal deltagare från de 10 medlemsländerna som diskuterade new urban governance. Dagarna fylldes av intressanta diskussioner och Seismics arbetsgrupper tog nya steg i sina arbeten.

Dagarna i den ombyggda textilfabriken La Tricoterie inleddes med att de nationella nätverkens företrädare fick formulera sina förväntningar, erfarenheter och drömmer kring new urban governance. Bland deltagarna återfanns forskare, icke-statliga organisationer, EU-kommissionen och företrädare för stadsförvaltningar. Det svenska deltagandet förbereddes genom ett möte i Floda utanför Göteborg 27 januari 2015. Från Sverige deltog Joakim Forsemalm (Radar), Karl Palmås (Mistra Urban Futures), Sebastian Dahlqvist (Folkuniversitetet), Anna Tiger (dialogutvecklingsprojektet S2020) och Jonas Bylund (JPI Urban Europé/IQ Samhällsbyggnad).

Under forumet diskuterades sociala innovationer som del i omställningen till ett hållbart samhälle. Även utvecklingen mot en tillitsbaserad samhällsbyggnadskultur och förmågan att göra annorlunda togs upp: – Belgiens nätverk formulerade själva grundtesen ”We need more response-ability. That is, society’s ability to respond to social innovation and change” berättar Joakim Forsemalm. Forskningen måste samtidigt verka för samhällsutveckling. Joakim Forsemalm: – Det var spännande att höra direktoratscheferna för området forskning och utveckling var rörande överens om att framtidens forskning i större utsträckning måste vara action­-inriktad.


Transnationella arbetsgrupper
Under mötet formulerade de fem transnationella arbetsgrupperna, som skapats under uppstartsmötet hösten 2014, sina mål och fastslog kommande steg. Teman är bland annat socialt värde, samverkande kartläggning, social innovation i städer, ekosystem och kvinnors roll. Under de parallella sessionerna diskuterades genus, flernivåstyre, teknologins roll för styrande, mångfald och konflikter i städer och socialt värde. Forumet avslutades med deltagarreflektioner och några ord från Margit Noll, AIT. Deltagarna kunde sedan besöka projektet Cultureghem.


Tema för nästa SEiSMiC forum: New Urban Space
Nu startar förberedelserna inför nästa runda med nationella möten och ett nytt SEiSMiC forum i november 2015 på temat new urban space. New urban space handlar om modeller och idéer för medborgarperspektiv och småskaligt innovationsarbete med koppling till det fysiska rummet. Det svenska mötet kommer att äga rum i Stockholm den 26 augusti.  Ytterligare information och inbjudan kommer i juni.                  

 

Rapport från mötet
Läs hela rapporten från forumet (PDF)