Nederland

Bijeenkomsten & Verslagen

SEiSMiC loopt van november 2013 t/m november 2016.
De nationale netwerken (NaNets) komen bijeen in landelijke bijeenkomsten.
Het internationale netwerken komt bijeen in een regelmatig georganiseerd SEiSMiC Forum.

BIJEENKOMSTEN & VERSLAGEN SEiSMiC NANET NL

Donderdag 5 maart 2015 - NaNet Nederland en België

Locatie: Het Seinwezen in Haarlem

Stedelijke initiatiefnemers/social innovators uit de Nederlandse en Belgische SEiSMiC netwerken kwamen samen om elkaar een dag te prikkelen met ideeën, voorbeelden en ervaringen. Het centrale thema was de vraag hoe initiatiefnemers optimaal invulling kunnen geven aan nieuwe vormen van urban governance. Het doel van de bijeenkomst was om ervaringen uit te wisselen, en (inter)nationale beleidsaanbevelingen en onderzoeksvragen te benoemen.

 

Right to challenge: achtergronden

Nadat tijdens de NaNet NL sessie van 5 maart 2015 is gesproken over de vraag hoe het Right to Challenge optimaal toe te passen, is daar tijdens een sessie in Rotterdam over doorgepraat. Twee achtergrondpresentaties vindt u hieronder:


Samenvatting resultaten tot begin november 2014

De resultaten van SEiSMiC NL tot begin november 2014 zijn samengevat in onderstaande drie postervellen. Bram Heijkers beantwoordt vragen over de posters.

Mail: bram.heijkers@platform31.nl
Telefoon: 0031(0)635115803.


Focusgroepen en Startbijeenkomst
Voorjaar 2014 spraken 47 geïnteresseerden tijdens drie brainstormsessies over twee onderwerpen:

  • De grote stedelijke vraagstukken van de komende 30 jaar.
  • De mogelijkheden om te komen tot een inspirerend en effectief nationaal/internationaal netwerk dat bijdraagt aan de oplossing van deze opgave.

De initiatiefnemers vormen dit netwerk samen met deelnemers uit de andere negen landen die aan SEiSMiC deelnemen, en leggen contacten met verschillende Europese onderzoekers en beleidsmakers.

De brainstormsessies leidden tot een startbijeenkomst op 2 september 2014,

In een verslag en een aantal mindmaps zijn de resultaten van de sessies samengevat.
Er volgen nog meer bijeenkomsten


BIJEENKOMSTSTEN & VERSLAGEN SEiSMiC internationaal

20-21 april 2015 SEiSMIC Forum - Brussel

Brief summary Dutch inaugural forum SEiSMiC

24-25 november 2014 - 'International Launch' Brussel

De tweedaagse bijeenkomst bood een aantal boeiende sessies waaraan ruim 100 mensen deelnamen. Via een marktplaats konden de projecten kennis nemen van elkaars activiteiten en ideeën. Er was een levendige uitwisseling tussen social innovators onderling en met vertegenwoordigers van de Europese Unie. Shakira van Steenis uit het Nederlandse netwerk schreef er een blog over.

Verslag SEiSMiC Forum International Launch

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van de internationale SEiSMiC site

AANSLUITEN BIJ HET NEDERLANDSE NETWERK

Degenen die willen meedenken en meedoen met het Nederlandse en Europese SEiSMiC netwerk kunnen zich aanmelden bij Bram Heijkers.

E: bram.heijkers@platform31.nl
T: 06-35115803