Nederland

Programma

SEiSMiC staat voor Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities en is een Europees programma.

We zetten zowel nationale als Europese voorbeelden in voor wederzijdse inspiratie en kennisuitwisseling. Daarbij werken de initiatiefnemers samen binnen netwerken van social innovators aan de creatie van aantrekkelijke, vitale steden. Een coalitie met Europees beleid en onderzoek rondom stedelijke vraagstukken is daarop een waardevolle aanvulling.

Opdrachten
De focus bij SEiSMiC ligt op het activeren van kennisuitwisseling, het betrekken van civil society en het signaleren van de behoefte aan maatschappelijk innovaties in de stedelijke ontwikkeling. Het SEiSMiC programma loopt van november 2013 tot november 2016 en omvat vier opdrachten:

  • Mobiliseer een breed samengestelde groep stedelijke initiatiefnemers door nationale netwerken op te zetten in 10 Europese landen.
  • Initieer sociale vernieuwing/innovatieprocessen in de deelnemende landen via de deelnemers aan de nationale netwerken. 
  • Draag bij aan de sociale dimensie van stakeholder engagement in JPI Urban Europe.
  • Verspreid initiatieven, projecten en resultaten van JPI Urban Europe op het lokale regionale, nationale en Europese niveau.


Deelnemende landen
België, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Netwerken
Maatschappelijke organisaties, wetenschappelijke en onderwijsinstituten, onderzoeksfinancieringsorganisaties, kenniscentra, media, industriële organisaties, musea, zakelijke ondernemingen en beleidsmakers. Door het samenvoegen van deze netwerken voor een structurele dialoog, bouwen we een brug tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de maatschappij.

Achtergrondinformatie
SEiSMiC voegt een sociale component toe aan de Strategic Research & Innovation Agenda. Daarnaast  maakt SEiSMiC deel uit van JPI Urban Europe dat sinds 2010 stedelijk onderzoek en stedelijke vernieuwing versterkt in heel Europa. Behalve SEiSMiC is ook BOOST een onderdeel van JPI Urban Europe.

Twee organisaties in landen die deel uitmaken van JPI Urban Europe zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van SEiSMiC: het Austrian Institute of Technology in Wenen en Platform31 in Den Haag.

Financiering
De bekostiging van het SEiSMiC programma komt uit het Europese FP7 budget. 

This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 612493