Česká republika

SEiSMiC - Czech National Network Workshop / Workshop Národní sítě projektu SEiSMiC

English

Date: January 16, 2015, from 10 am to 4 pm

Location: Impact Hub Praha, Drtinova 10, Prague 5
Refreshments: Ethnocatering


Programme

10:00 – 12:30 pm

SEiSMiC Project – Selma Muhič Dizdravič
Findings from the SEiSMiC Launch Event in Brussels – Kateřina Matýšková, Petr Pajas
Community Development – European trends for SEiSMiC – Roman Haken

12:30 – 1:30 pm

Lunch

1:30 – 04:00 pm

Cooperation of sectors in the public space – Tomáš Chovanec
Volunteering – Jiří Tošner
Citizenship Education – Tereza Vávrová
Gender and Social Inclusion – Jaroslava Hrabětová, Emílie Horáčková
Social Enterpreneurship, Social Value – Marie Dohnalová, Jaroslava Hrabětová
SEiSMiC project 2015-2016 – Marie Dohnalová

 

Organiser
Charles University in Prague
Marie.Dohnalova@fhs.cuni.cz

 

More about the project:
http://www.seismicproject.eu

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15493.html

 

Česky

Datum a čas konání: 16. ledna 2015, od 10 hod. do 16 hod.

Místo: Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5
Občerstvení: Ethnocatering


Program

10 – 12:30 hod.

Projekt SEiSMiC – Selma Muhič Dizdravič
Poznatky z Launching Event v listopadu v Bruselu – Kateřina Matýšková, Petr Pajas
Komunitní rozvoj – evropské trendy pro SEiSMiC – Roman Haken

12:30 – 13:30 hod.

Oběd

13:30 – 16:00 hod.

Spolupráce sektorů ve veřejném prostoru – Tomáš Chovanec
Dobrovolnictví – Jiří Tošner
Výchova k občanství  –  Tereza Vávrová
Gender a sociální začleňování  – Jaroslava Hrabětová, Emílie Horáčková
Sociální podnikání, sociální hodnoty – Marie Dohnalová, Jaroslava Hrabětová
Řešení projektu SEiSMiC v roce 2015-2016 – Marie Dohnalová

 

Více o projektu viz:

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15493.html

http://www.seismicproject.eu