Česká republika

Kontakt

SEiSMiC Czech Republic

Marie Dohnalová
marie.dohnalova@fhs.cuni.cz

Kateřina Legnerová
katerina.legnerova@fhs.cuni.cz

Selma Muhič Dizdarevič
selma.muhic@gmail.com

 

Katedra studií občanské společnosti
Fakulta humanitních studií
Univerzita Karlova v Praze
Česká republika

Department of Civil Society Studies
Faculty of Humanities
Charles University in Prague
Czech Republic