Česká republika

Cíle projektu

SEiSMiC je projekt, který pomáhá řešit největší problémy měst v Evropě zapojením občanů, identifikací potřeb sociálních inovací a přispěním k tvorbě budoucích městských politik a strategií. Budou vytvořeny různorodé sociální sítě subjektů měst, které navrhnou účinné řešení, dohodnuté v rámci těchto sítí. Projekt dále počítá se zapojením veřejnosti různými kreativními způsoby tak, aby se výzkum učil od občanů a občané od výzkumu.

Díky SEiSMiCu vzniknou národní sítě NaNet v deseti evropských zemích s cílem zapojit společnost do výzkumu měst. Tyto sítě budou zahrnovat organizace občanské společnosti, média, školy a univerzity, vědecké akademie, muzea, vědecká centra, organizace podporující výzkum, podniky a tvůrce politiky. Spolupráce národních sítí a jejich strukturovaný dialog vytvoří most mezi vědeckou komunitou a společností.

SEiSMiC (Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities) - společenská angažovanost ve vědě, vzájemné učení se ve městech - je aktivita podporovaná a financovaná Evropskou komisí v rámci programu Věda ve společenských programech. Přispívá k sociálnímu rozměru evropské iniciativy Strategický výzkum a inovace (Strategic Research & Innovation Agenda) a podporuje společnou iniciativu JPI Městská Evropa (JPI Urban Europe). JPI Urban Europe byla založena v roce 2010 několika členskými státy EU a přidruženými zeměmi za účelem koordinace a posílení městského výzkumu a inovací napříč Evropou.

SEiSMiC je jednou ze dvou akcí financovaných FP7 (jiným názvem BOOST), která bude podporovat JPI v Evropě v následujících třech letech, od listopadu 2013 do listopadu 2016. SEiSMiC je zaměřen na rozhýbání a podporu vzájemného učení, se zapojením občanské společnosti, ke stanovení potřeb sociálních inovací pro rozvoj měst v rámci celé Evropy.

SEiSMiC je realizován 13 partnery, jejichž koordinaci zajišťují dva z nich, rakouský Institut technologií ve Vídni a Platforma 13 v Haagu. Projekt bude zahrnovat národní sítě NaNet vytvořené v zemích: Rakousko, Belgie, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie.